Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
08.01.2014 14:45 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM - Dostawa oleju napędowego grzewczego do obiektów gminnych w 2014r
24.12.2013 10:40 OGŁOSZENIE - pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasta Kuźnia Raciborska położonych w Kuźni Raciborskiej, zapisanych w KW GL1R/0002
05.12.2013 14:42 OGŁOSZENIE - drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem byłego przedszkola i szkoły wraz z budynkiem gospodarczym, stanowiącej własność Gminy Miasta Kuźnia Rac
31.10.2013 14:01 OGŁOSZENIE - pierwszy ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 32a/2 w budynku przy ul. Kozielskiej w Kuźni Raciborskiej
07.10.2013 12:45 OGŁOSZENIE - pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem byłego przedszkola i szkoły wraz z budynkiem gospodarczym
02.10.2013 14:42 Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na najem nieruchomości gruntowych
16.09.2013 12:40 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Zakup paliwa w systemie bezgotówkowym dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kuźni Raciborskiej
16.08.2013 09:59 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wraz z fabrycznie nową przyczepą asenizacyjną
09.08.2013 12:28 ED.271.02.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dowożenie w roku szkolnym 2013/2014 uczniów do Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu przy ul. Królewskiej 19
09.08.2013 12:24 ED.271.01.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dowożenie w roku szkolnym 2013/2014 uczniów do Zespołu Szkół Ogólnokształcących i do Przedszkola w Rudach

1 2 3 następna