Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
24.12.2007 09:48 B.0152– 21/07 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr B.0151-7/07 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska z dnia 10.01.2007 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych
12.12.2007 09:21 B.0152-20/07 w sprawie powołania Komisji przyznającej częściową refundację czesnego dla dokształcających się nauczycieli i dyrektorów zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę K
12.12.2007 09:15 B.0152 - 19/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
06.12.2007 10:50 B.0152-18/07 w sprawie kwartalnej informacji z wykonania budżetu gminy Kuźnia Raciborska za III kwartały 2007 roku
06.12.2007 10:43 B.0152-17/07 w sprawie premiowania pracowników Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych i obsługi
10.10.2007 13:41 B.0152-16/07 w sprawie uznania pojazdu za zbędny
05.10.2007 10:00 B.0152-15/07 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej
06.09.2007 15:41 B.0152-14/07 w sprawie wyznaczenia komisji przetargowej do przeprowadzania: przetargów na zbycie i dzierżawę nieruchomości oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Kuźnia
29.08.2007 08:54 B.0152-13/07 w sprawie regulaminu przeprowadzania okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych
25.07.2007 12:20 B.0152 - 12/07 w sprawie kwartalnej informacji z wykonania budżetu gminy Kuźnia Raciborska za II kwartały 2007 roku

1 2 3 następna