Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
02.01.2006 14:25 B.0152-31/05 zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska Nr OB. 0152-1/2002 z dnia 4.01.2002 r. w sprawie ustalenia zakładowych norm zużycia paliwa dla specjalistycznych pojazdów pożarniczych ...
08.12.2005 13:37 B.0152-30/05 w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska Nr OB. 0152-1/2002 z dnia 4.01.2002 r. w sprawie ustalenia zakładowych norm zużycia paliwa dla specjalistycznych pojazdów pożarni
07.12.2005 09:20 B.0152-29/05 w sprawie zmiany zarządzenia wewnętrznego Nr B 0152-1-9\03 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska z dnia 27.02.2003r. w sprawie wprowadzenia w życie zasad dotyczących prowadzenia rachunk.
01.12.2005 10:18 B.0152-28/05 w sprawie powołania Komisji przyznającej częściową refundację czesnego dla dokształcających się nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kuźnia Racibor
21.10.2005 08:46 B.0152-27/05 w sprawie ustalenia dnia 31.10.2005 roku dniem, w którym Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej będzie nieczynny
13.10.2005 10:39 B.0152 - 26/05 w sprawie zmiany zarządzenia wewnętrznego Nr B 0152-1-9\03 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska z dnia 27.02.2003r. w sprawie wprowadzenia w życie zasad dotyczących prowadzenia rachunk...
07.10.2005 09:19 B.0152 - 25/05 w sprawie powołania komisji do dokonania przeglądu sprzętu i środków obrony cywilnej
07.10.2005 09:14 B.0152 - 24 / 05 w sprawie zmiany zarządzenia wewnętrznego Nr B 0152-11/05 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska z dnia 09 czerwca 2005 r. w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości i zakładowego planu kont dla bud
23.08.2005 14:00 B.0152-23/05 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycielki ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
23.08.2005 13:49 B.0152-22/05 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycielki ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

1 2 3 4 następna