Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
13.03.2015 09:14 IV/46/2015 w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej
13.03.2015 09:13 IV/45/2015 w sprawie wyrażenia woli współdziałania ze Stowarzyszeniem Rozwoju Wsi Budziska w zakresie organizowania, prowadzenia i finansowania nauki religii dla uczniów wyznania Kościoła Bożego w Chrystusie uc
13.03.2015 09:08 IV/44/2015 w sprawie wyrażenia woli współdziałania z Gminą Nędza w zakresie organizowania, prowadzenia i finansowania nauki religii dla uczniów wyznania Kościoła Bożego w Chrystusie z terenu Gminy Nędza
13.03.2015 09:07 IV/43/2015 w sprawie wyrażenia woli współdziałania z Gminą Kornowac w zakresie organizowania, prowadzenia i finansowania nauki religii dla uczniów wyznania Kościoła Bożego w Chrystusie z terenu Gminy Kornowac
13.03.2015 09:05 IV/42/2015 w sprawie wyrażenia woli współdziałania z Gminą Zdzieszowice w zakresie organizowania, prowadzenia i finansowania nauki religii dla uczniów wyznania Kościoła Bożego w Chrystusie z terenu Gminy Zdzies
13.03.2015 09:04 IV/41/2015 w sprawie wyrażenia woli współdziałania z Gminą Bierawa w zakresie organizowania, prowadzenia i finansowania nauki religii dla uczniów wyznania Kościoła Bożego w Chrystusie z terenu Gminy Bierawa
13.03.2015 09:03 IV/40/2015 w sprawie wyrażenia woli współdziałania z Gminą Racibórz w zakresie organizowania, prowadzenia i finansowania nauki religii dla uczniów wyznania Kościoła Bożego w Chrystusie z terenu Gminy Racibórz
13.03.2015 09:02 IV/39/2015 w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kuźnia Raciborska, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określe
13.03.2015 09:01 IV/38/2015 w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych
13.03.2015 08:59 IV/37/2015 w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Kuźnia Raciborska na zakup opału w 2015 r.

1 2 następna