Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
19.12.2016 10:34 XXIV/222/2016 w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenie czynności wyjaśniających dot. skargi na kierownika jednostki organizacyjnej gminy
19.12.2016 10:23 XXIV/221/2016 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/209/2016 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 27.10.2016 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kuźni Raciborskiej
19.12.2016 10:16 XXIV/220/2016 w sprawie Programu Współpracy Gminy Kuźnia Raciborska z organizacjami pozarządowymi oraz prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok.
19.12.2016 10:13 XXIV/219/2016 w sprawie zamiaru dokonania podziału samorządowej instytucji kultury – Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej
19.12.2016 10:09 XXIV/218/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu tego samego lokalu użytkowego
19.12.2016 10:07 XXIV/217/2016 sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji z budżetu gminy dla niepublicznych przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Kuźnia Raciborska przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych
19.12.2016 10:05 XXIV/216/2016 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
19.12.2016 10:02 XXIV/214/2016 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuźnia Raciborska
19.12.2016 09:59 XXIV/213/2016 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
19.12.2016 09:56 XXIV/212/2016 w sprawie wyrażenia zgody na wynajem nieruchomości stanowiących własność Gminy Kuźnia Raciborska na okres 10 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy

1 2 następna