Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
31.03.2009 12:03 XXXVI/345/2009 w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
31.03.2009 11:58 XXXVI/344/2009 w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej dotyczącej określenia górnych stawek opłat za usuwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych
31.03.2009 11:54 XXXVI/343/2009 w sprawie: zmiany planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok
31.03.2009 11:52 XXXVI/342/2009 w sprawie zaopiniowania propozycji dokonania przekształceń w strukturze organizacyjnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr Józefa Rostka w Raciborzu
31.03.2009 11:42 XXXVI/341/2009 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej
31.03.2009 11:32 XXXVI/340/2009 w sprawie skargi na stanowisko Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska
31.03.2009 11:11 XXXVI/339/2009 w sprawie likwidacji Przedszkola w Turzu i przekształcenia Przedszkola w Turzu w Oddział Zamiejscowy Przedszkola Nr 1 w Kuźni Raciborskiej
31.03.2009 11:03 XXXVI/338/2009 w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2009
31.03.2009 10:59 XXXVI/337/2009 w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kuźnia Raciborska
31.03.2009 10:57 XXXVI/336/2009 w sprawie powołania Skarbnika Miasta Kuźnia Raciborska

1 2 następna