Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
27.07.2018 09:14 B.0050.227.2018 w sprawie przeprowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Kuźnia Raciborska
30.07.2018 13:13 B.0050.226.2018 w sprawie kwartalnej informacji z wykonania budżetu gminy Kuźnia Raciborska za II kwartały 2018 roku
30.07.2018 14:24 B.0050.225.2018 w sprawie korekty błędu w załączniku nr 2 do zarządzenia nr B.0050.197.2018 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska z dnia 04.07.2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
24.07.2018 14:15 B.0050.224.2018 w sprawie określenia wzoru umowy trójstronnej do Uchwały Nr XXX/282/2017 z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych w ramach "Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Kuźnia Raciborska"
27.07.2018 09:11 B.0050.223.2018 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2018 rok
30.07.2018 14:23 B.0050.222.2018 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuźnia Raciborska
27.07.2018 09:09 B.0050.221.2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
23.07.2018 09:59 B.0050.220.2018 w sprawie wynajmu części nieruchomości gruntowej
23.07.2018 09:56 B.0050.219.2018 w sprawie wynajmu części nieruchomości gruntowej
23.07.2018 09:53 B.0050.218.2018 w sprawie wynajmu części nieruchomości gruntowej

1 2 3 4 5 6 następna