Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
12.03.2018 09:38 IB.6722.4.2016 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszary położone w sołectwie Turze i Siedliska wraz z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania na środowisko
26.02.2018 09:36 Obwieszczenie o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Rudy i Ruda Kozielska - Etap II
14.02.2018 14:32 Konsultacje społeczne Gminny Program Rewitalizacji
30.01.2018 07:57 Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji w 2018 roku i statystycznej liczbie dzieci dla przedszkoli
25.01.2018 12:58 OGŁOSZENIE O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE PUBLICZNEGO TRANSPORTU DROGOWEGO
08.12.2017 09:36 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA KUŹNIA RACIBORSKA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Rudy i Ruda Kozielska – ETAP I (w trybie nowelizacji) wraz z uzasadnieniem
28.11.2017 15:54 Zmiana ogłoszenia z dnia 23.11.2017r. o przeprowadzeniu konsultacji.
13.11.2017 12:15 Ogłoszenie o korekcie II aktualizacji podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczby uczniów dla przedszkoli
06.11.2017 14:11 Ogłoszenie o II aktualizacji podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczby uczniów dla przedszkoli
20.10.2017 08:08 Obwieszczenie dot. budowy sieci kanalizacji sanistarnej dla rejonu ulicy Żwirowej i Drzymały w Kuźni Raciborskiej

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna