Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
19.12.2012 13:17 DEA.2122.2.2012 Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na wysokość miesięcznego czynszu najmu wolnego lokalu użytkowego położonego w Kuźni Raciborskiej przy ul. Słowackiego 6
27.11.2012 14:35 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM - Dostawa oleju napędowego grzewczego do obiektów gminnych w 2012r.
16.11.2012 13:20 OGŁOSZENIE - pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Kuźnia Raciborska o powierzchni 0,2515 ha (użytek Bi) wraz z rozpoczętą budową ośrodka s
30.10.2012 14:14 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawa węgla typu Eko-groszek do gminnych obiektów: budynku przy ul. Strażackiej 4 i budynku przy ul. Arki Bożka 9 w miejscowości Kuźnia Raciborska
16.10.2012 09:31 OGŁOSZENIE - drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem byłego przedszkola i szkoły wraz z budynkiem gospodarczym, stanowiącej własność Gminy Miasta Kuźnia Rac
12.10.2012 12:23 IB.271.12.2012 Ogłoszenie - Dostawa węgla typu Eko-groszek do gminnych obiektów: budynku przy ul. Strażackiej 4 i budynku przy ul. Arki Bożka 9 w miejscowości Kuźnia Raciborska
01.10.2012 12:16 OGŁOSZENIE - rokowania na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Kuźni Raciborskiej
01.10.2012 12:13 Ogłoszenie - drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Kuźnia Raciborska położonej w Jankowicach
21.09.2012 13:07 OGŁOSZENIE - drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Kuźnia Raciborska oznaczonej działką nr 995
18.09.2012 14:06 IB.271.11.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy - Eko-groszek do gminnych obiektów: Ochotniczych Straży Pożarnych oraz budynku byłej szkoły przy ul. Arki Bożka 9 w Kuźni Raciborskiej w 2012 roku

1 2 3 4 następna