Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
30.06.2006 12:30 XLIII/389/2006 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok
30.06.2006 12:24 XLIII/388/2006 w sprawie zmiany zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów
30.06.2006 12:19 XLIII/387/2006 w sprawie zmiany uchwały Nr IX / 69 / 99 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 9 lipca 1999 roku w sprawie formy i zakresu informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze
30.06.2006 12:16 XLIII/386/2006 w sprawie zmiany wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Kuźnia Raciborska do 2006r.
30.06.2006 12:03 XLIII/385/2006 w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/240/2005 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 28.02.2005 roku w sprawie zmiany nazwy przysiółka „Ruda” w miejscowości Ruda
30.06.2006 11:45 XLIII/384/2006 w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2006
30.06.2006 11:35 XLIII/383/2006 w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, na realizację zadań public
30.06.2006 11:29 XLIII/382/2006 w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie gminy Kuźnia Raciborska oraz o dalszym postępowaniu z nimi
30.06.2006 11:25 XLIII/381/2006 w sprawie porozumienia na realizację zadania publicznego p.n. „Dożynki Powiatowe 2006 r.”
30.06.2006 11:14 XLIII/380/2006 w sprawie przystąpienia do zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kuźnia Raciborska”

1 2 następna