Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
05.07.2007 14:00 XIII/118/2007 w sprawie wyrażenia poparcia dla inicjatywy organizacji meczów Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012 na Stadionie Narodowym w Chorzowie
05.07.2007 13:55 XIII/117/2007 w sprawie powołania zespołu do przedstawienia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników do orzekania w Sądzie Rejonowym w Raciborzu i Sądzie Okręgowym w Gliwicach
05.07.2007 13:51 XIII/116/2007 w sprawie przystąpienia gminy Kuźnia Raciborska do Śląskiego Związku Gmin i Powiatów
05.07.2007 13:46 XIII/115/2007 w sprawie uchylenia uchwały Nr IX/55/2007 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Śląskiego
05.07.2007 13:40 XIII/114/2007 w sprawie uchylenia uchwały Nr IX/56/2007 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 24 kwietnia 2007 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Raciborskiego
05.07.2007 13:36 XIII/113/2007 w sprawie zmiany planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok
05.07.2007 13:30 XIII/112/2007 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/267/2005 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 02 czerwca 2005 r. w sprawie przystąpienia Gminy Kuźnia Raciborska do realizacji projektu „SEKAP"
05.07.2007 13:21 XIII/111/2007 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok
05.07.2007 13:16 XIII/110/2007 w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa,
05.07.2007 13:11 XIII/109/2007 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej dotyczącej określenia górnych stawek opłat za usuwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych

1 2 następna