Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
18.07.2018 09:11 Obwieszczenie - „Książka Ewidencji pobytu myśliwych na polowaniu indywidualnym” koła łowieckiego "Odyniec" w Rudach
17.07.2018 11:09 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska
27.06.2018 14:16 Obwieszczenie - „Książka Ewidencji pobytu myśliwych na polowaniu indywidualnym” koła łowieckiego „Cis” Gliwice
22.06.2018 08:42 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA KUŹNIA RACIBORSKA o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kuźnia Raciborska
18.06.2018 10:22 Obwieszczenie w sprawie rozbiórki i budowy mostu na rzece Ruda
15.06.2018 12:18 OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH
08.06.2018 12:17 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska informujące o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci napowietrznej oświetlenia ulicznego w sołectwie Siedliska
06.06.2018 09:56 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach w sprawie przedsięwzięcia polegającego na optymalizacji pojemności procesowych instalacji do przetwarzania odpadów radioaktywnych w Jaslovskich Bohunicach, na Słowacji
29.05.2018 12:31 Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach o wszczęciu postępowania administracyjnego
24.05.2018 23:21 Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kuźni Raciborskiej przy ul. Klasztornej 45 informuje, iż decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie” nr GL.RET.070.7.126.2018.EK z dnia 26 kwietnia 2018 roku zatwierdzone zostały „ Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Kuźnia Raciborska"

1 2 3 4 5 6 następna