Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
18.05.2016 14:24 OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE -Podinspektora ds. księgowości i rozliczeń czynszowych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
05.04.2016 13:12 OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - podinspektor ds. księgowości i rozliczeń VAT w Referacie Finansowo – Budżetowym
30.11.2015 12:10 OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - Podinspektora ds. Księgowości Wspólnot Mieszkaniowych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
12.03.2015 11:18 OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - podinspektor ds. księgowości i rozliczeń VAT w Referacie Finansowo – Budżetowym
24.09.2013 08:39 OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - podinspektor ds. windykacji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
12.09.2013 15:03 OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE podinspektora ds. gospodarki odpadami
31.07.2013 13:33 OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - Podinspektor ds. księgowości jednostki samorządowej Urzędu Miejskiego
26.10.2011 09:26 OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - Inspektora ds. Inwestycji w Referacie Inwestycji i Budownictwa
21.07.2011 11:28 OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - Podinspektor / Inspektor ds. Turystyki i Sportu w Referacie Edukacji, Sportu i Promocji
03.02.2010 11:35 INFORMACJA O WYNIKACH NABORU - referent ds. świadczeń rodzinnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kuźni Raciborskiej

poprzednia 1 2 3 4 5 6 następna