Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
10.01.2006 10:21 XXXVII/334/2005 w sprawie zmiany uchwały o określeniu wzorów formularzy dla wymiaru i poboru podatków na terenie Gminy Kuźnia Raciborska
09.01.2006 12:54 XXXVII/333/2005 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do stowarzyszenia o nazwie „Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku”
09.01.2006 12:51 XXXVII/332/2005 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej
09.01.2006 12:50 XXXVII/331/2005 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
09.01.2006 12:45 XXXVII/330/2005 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2006
09.01.2006 12:37 XXXVII/329/2005 w sprawie zmiany Uchwały nr XXIX/243/2005 w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2005
09.01.2006 12:10 XXXVII/328/2005 w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kuźnia Raciborska
09.01.2006 12:01 XXXVII/327/2005 w sprawie zmiany Uchwały nr XXIII/195/2004 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 5.10.2004 r. o zasadach sprzedaży budynków i lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasta Kuźni
09.01.2006 11:53 XXXVII/326/2005 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
09.01.2006 11:48 XXXVII/325/2005 w sprawie: zatwierdzenia planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006 rok

1 2 następna