Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
12.02.2013 08:29 B. 0050.35.2013 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny na rzecz dotychczasowego najemcy
12.02.2013 08:28 B. 0050.33.2013 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny na rzecz dotychczasowego najemcy
12.02.2013 08:28 B. 0050.34.2013 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny na rzecz dotychczasowego najemcy
12.02.2013 08:27 B. 0050.32.2013 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny na rzecz dotychczasowego najemcy
12.02.2013 08:26 B. 0050.30.2013 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny na rzecz dotychczasowego najemcy
12.02.2013 08:26 B. 0050.31.2013 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny na rzecz dotychczasowego najemcy
12.02.2013 08:22 B. 0050.29.2013 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny na rzecz dotychczasowego najemcy
12.02.2013 08:21 B. 0050.36.2013 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny na rzecz dotychczasowego najemcy
21.01.2013 12:27 B. 0050.369.2012 w sprawie wniesienia wkładu rzeczowego oraz pieniężnego i objęcia z tego tytułu udziałów w spółce Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kuźni Racib
14.01.2013 13:34 B.0050.370.2012 w sprawie: korekty błędu w Zarządzeniu Nr B.0050.365.2012 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska z 31.12.2012 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuźnia Raciborska Raciborska

1 2 3 4 5 6 następna