Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
05.12.2012 13:31 IB 271.14.2012 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dostawa oleju napędowego grzewczego do obiektów gminnych w 2012 r
08.11.2012 16:08 IB 271.13.2012 Dostawa węgla typu Eko-groszek do gminnych obiektów: budynku przy ul. Strażackiej 4 i budynku przy ul. Arki Bożka 9 w miejscowości Kuźnia Raciborska
22.10.2012 13:05 IB.271.12.2012 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - Dostawa węgla typu „Eko-groszek” do gminnych obiektów: budynku przy ul. Strażackiej 4 i budynku przy ul. Arki Bożka 9
08.10.2012 15:02 Wybór najkorzystniejszej oferty - dostawa ekogroszku
01.10.2012 14:02 IB.271.10.2012 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Kościuszki w miejscowości Turze
04.09.2012 15:06 ED 271.02.2012 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dowożenie w roku szkolnym 2012/2013 uczniów do Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu przy ul. Królewskiej 19
04.09.2012 15:02 ED. 271.01.2012 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dowożenie w roku szkolnym 2012/2013 uczniów do Zespołu Szkół Ogólnokształcących i do Przedszkola w Rudach
29.08.2012 12:46 IB 271.9.2012 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu ,,Moje Boisko-Orlik 2012”, przy ul. Piaskowej 28 w miejscowości Kuźnia Raciborska
10.08.2012 08:40 IB 271.7.2012 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Odbudowa kładki dla pieszych przez rzekę Ruda w km 16+154 w ciągu Alei Klodwiga w miejscowości Rudy” - usuwanie szkód powodziowych z 2010 roku
09.08.2012 14:06 IB.271.8.2012 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1.294.080 zł (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemdziesiąt złotych)

1 2 następna