Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
03.07.2008 12:44 XXVII/263/2008 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu tego samego lokalu użytkowego
03.07.2008 12:37 XXVII/262/2008 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy tych samych nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Kuźnia Raciborska, położonych w Rudach
03.07.2008 12:33 XXVII/261/2008 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy tych samych nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Kuźnia Raciborska, położonych w Kuźni Raciborskiej
03.07.2008 12:24 XXVII/260/2008 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy tej samej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Kuźnia Raciborska, położonej w Turzu
03.07.2008 12:20 XXVII/259/2008 w sprawie wyrażenia zgody zawarcie kolejnej umowy dzierżawy tej samej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Kuźnia Raciborska, położonej w Jankowicach
03.07.2008 12:10 XXVII/258/2008 w sprawie zmiany szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
03.07.2008 12:06 XXVII/257/2008 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Kuźnia Raciborska wkładów pieniężnych do Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
03.07.2008 12:00 XXVII/256/2008 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
03.07.2008 11:51 XXVII/255/2008 w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Kuźnia Raciborska