Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
03.02.2009 14:01 XXXIV/320/2009 w sprawie zobowiązania Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska do podjęcia działań zmierzających do przeprowadzenia remontu drogi wojewódzkiej nr 425 i przynależnych chodników w Kuźni Raciborskiej
03.02.2009 13:58 XXXIV/319/2009 w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej rozpoznanie skargi złożonej przez Pana Zdzisława Czarnackiego w sprawie nie udzielenia w terminie odpowiedzi na sposób załatwienia wniosku z dnia 23 kwietnia 2008
03.02.2009 13:55 XXXIV/318/2009 w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola w Turzu i przekształcenia Przedszkola w Turzu w Oddział Zamiejscowy Przedszkola Nr 1 w Kuźni Raciborskiej
03.02.2009 13:51 XXXIV/317/2009 w sprawie zmiany uchwały o zasadach wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
03.02.2009 13:44 XXXIV/316/2009 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej
03.02.2009 13:40 XXXIV/315/2009 w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Rudy
03.02.2009 12:53 XXXIV/314/2009 w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Rudy
03.02.2009 12:48 XXXIV/313/2009 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o partnerstwie projektu „Powiatowy System Informacji o Atrakcjach Kulturowych na Ziemi Raciborskiej” z Powiatem Raciborskim
03.02.2009 12:31 XXXIV/312/2009 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Kuźnia Raciborska wkładów pieniężnych do Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
03.02.2009 12:16 XXXIV/311/2009 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok