Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
30.05.2018 12:13 GN.6131.35.2018 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa z gat. wierzba o obwodzie pnia 255 cm, mierzonego na wysokości 130 cm
30.05.2018 12:12 GN.6131.34.2018 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew z gat. topola o obwodach pni 255 cm, 145 cm, 130 cm, 163 cm, mierzonych na wysokości 130 cm
30.05.2018 12:06 GN.6131.33.2018 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 19 szt. drzew z gat. klon pospolity, dąb szypułkowy, grab pospolity, brzoza brodawkowata, topola mieszaniec o obwodach pni 88 cm, 226 cm, 160 cm, 50 cm, 85 cm, 50 cm, 75 cm, 207 cm, 204 cm, 195 cm, 236 cm, 160 cm, 195 cm, 188 cm, 167 cm, 167 cm, 163 cm, 204 cm i 195 cm, mierzonych na wysokości 130 cm
30.05.2018 12:02 GN.6131.32.2018 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 27 szt. drzew z gat. sosna zwyczajna o obwodach pni 58 cm, 61 cm 38 cm, 62 cm, 39 cm, 34 cm, 54+53+62cm, 57 cm, 34 cm, 71 cm, 58 cm, 42 cm, 39 cm+22cm, 50 cm, 42 cm+33 cm+ 51 cm, 56 cm, 64 cm, 30 cm, 46 cm+21 cm, 50 cm, 68 cm, 62cm+41cm, 38 cm, 30 cm, 33 cm, 28 cm 35 cm mierzonych na wysokości 130 cm i 1 szt. drzewa z gat. brzoza brodawkowata o obwodzie pnia 45 cm, mierzonego na wysokości 130 cm
30.05.2018 12:01 GN.6131.30.2018 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 19 szt. drzew z gat. dąb szypułkowy o obwodach pni 91 cm, 135 cm, 94 cm + 57 cm, 179 cm, 176 cm, 126 cm, 50 cm, 91 cm, 91 cm, 295 cm, olsza czarna o obwodzie pnia 239 cm, klon pospolity o obwodzie pnia 57 cm, świerk pospolity o obwodzie pnia 173 cm, dąb czerwony o obwodach pni 138 cm, 173 cm + 47 cm, jesion wyniosły o obwodach pni 31 cm + 31 cm + 31 cm + 25 cm, 31 cm + 31 cm, topola osika o obwodzie pnia 94 cm, brzoza brodawkowata o obwodzie pnia 60 cm, mierzonych na wysokości 130 cm
30.05.2018 11:59 GN.6131.24.2018 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 14 szt. drzew z gat. dąb szypułkowy i brzoza brodawkowata o obwodach pni 173 cm, 157 cm, 101 cm, 82 cm, 116 cm, 129 cm, 214 cm, 160 cm, 207 cm, 151 cm, 179 cm, 75 cm, 69 cm i 72 cm, mierzonych na wysokości 130 cm
30.05.2018 11:56 GN.6131.20.2018 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew z gat. lipa drobnolistna o obwodach pni 48 cm+63cm, 51 cm+55cm+46cm+28cm+24 cm, mierzonych na wysokości 130 cm
30.05.2018 11:56 GN.6131.14.2018 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 22 szt. drzew z gat. świerk pospolity o obwodach pni 49 cm, 84 cm, 76 cm, 67 cm, 56 cm, 72 cm, 58 cm, 76 cm, 81 cm, 45 cm, 89 cm, 40 cm, 88 cm, 81 cm, 62 cm, 74 cm, 92 cm, 61 cm, 60 cm, 60 cm, 64 cm, 78 cm, mierzonych na wysokości 130 cm
30.05.2018 11:55 GN.6131.10.2018 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew z gat. dąb o obwodach pni 72 cm i 125 cm, mierzonych na wysokości 130 cm
30.05.2018 11:53 GN.6131.7.2018 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew z gat. lipa drobnolistna o obwodach pni 230 cm, 320 cm, 230 cm i 1 szt. drzewa z gat. wierzba biała o obwodzie pnia 90 cm, mierzonych na wysokości 130 cm