Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
03.01.2007 11:36 B.0152 - 32/06 w sprawie zmiany zarządzenia wewnętrznego Nr B 0152-11\05 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska z dnia 09 czerwca 2005 r. w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości i zakładowego planu kont dla bud
03.01.2007 11:24 B.0152 - 31/06 w sprawie zmiany zarządzenia wewnętrznego Nr B.0152-11/05 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska z dnia 09 czerwca 2005 r. w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości i zakładowego planu kont dla bud
06.12.2006 09:12 B.0152-30/06 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
06.12.2006 09:09 B.0152-29/06 w sprawie powołania Komisji przyznającej częściową refundację czesnego dla dokształcających się nauczycieli i dyrektorów zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę K
03.11.2006 13:41 B.0152-28/06 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy za dzień 11 listopada 2006 roku
03.11.2006 13:39 B.0152-27/06 w sprawie zmiany zarządzenia wewnętrznego Nr B 0152-1-9\03 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska z dnia 27.02.2003r. w sprawie wprowadzenia w życie zasad dotyczących prowadzenia rachunkowości i ko
03.11.2006 13:37 B.0152 - 26 /06 w sprawie kwartalnej informacji z wykonania budżetu gminy Kuźnia Raciborska za III kwartały 2006 roku
26.10.2006 14:19 B.0152 - 25/06 w sprawie zmiany zarządzenia wewnętrznego Nr B 0152-11\05 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska z dnia 09 czerwca 2005 r. w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości i zakładowego planu kont dla bud
03.10.2006 13:31 B.0152 - 24/06 w sprawie zmiany zarządzenia wewnętrznego Nr B 0152-1-9\03 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska z dnia 27.02.2003r. w sprawie wprowadzenia w życie zasad dotyczących prowadzenia rachunkowości i ko
30.08.2006 09:40 B.0152-23/06 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

1 2 3 4 następna