Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
27.06.2007 10:40 w sprawie wyrażenia poparcia dla inicjatywy organizacji meczów Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012 na Stadionie Narodowym w Chorzowie
27.06.2007 10:36 w sprawie uchylenia uchwały Nr IX/55/2007 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Śląskiego
27.06.2007 10:32 w sprawie uchylenia uchwały Nr IX/56/2007 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 24 kwietnia 2007 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Raciborskiego
27.06.2007 09:59 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/267/2005 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 02 czerwca 2005 r. w sprawie przystąpienia Gminy Kuźnia Raciborska do realizacji projektu „SEKAP"
27.06.2007 09:43 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok
27.06.2007 09:39 w sprawie przystąpienie gminy Kuźnia Raciborska do Śląskiego Związku Gmin i Powiatów
26.06.2007 15:16 w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez gminę budynku mieszkalnego od Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasów Państwowych – Nadleśnictwa Rudy Raciborskie
26.06.2007 15:12 w sprawie powołania zespołu do przedstawienia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników do orzekania w Sądzie Rejonowym w Raciborzu i Sądzie Okręgowym w Gliwicach
26.06.2007 15:06 w sprawie zmiany planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok
26.06.2007 15:03 w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa,

1 2 następna