Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
26.05.2011 09:02 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z tym samym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy tej samej nieruchomości
26.05.2011 09:01 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze bezprzetargowej, prawa własności nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego
26.05.2011 09:00 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu tego samego lokalu użytkowego
26.05.2011 09:00 w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Kuźnia Raciborska na rzecz Rzymsko-Katolickiej Parafii Św. Marii Magdaleny w Kuźni Raciborskiej
26.05.2011 08:59 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z tym samym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy tej samej nieruchomości
26.05.2011 08:58 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury pod nazwą Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej za 2010 rok
26.05.2011 08:53 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury pod nazwą Miejska Biblioteka Publiczna w Kuźni Raciborskiej za 2010 rok
26.05.2011 08:52 w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorni
26.05.2011 08:51 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
26.05.2011 08:47 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

1 2 następna