Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
15.05.2018 14:58 Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
15.05.2018 14:52 Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kuźnia Raciborska
15.05.2018 14:45 Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych w sprawie ustalenia dodatkowego terminu naboru wniosków na listę rezerwową na realizację zadania w 2018 roku z zakresu ochrony powietrza, polegającego na modernizacji źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych należących do osób fizycznych, realizowanego w ramach „Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Kuźnia Raciborska”
15.05.2018 14:43 Informacja o przeprowadzonych konsultacjach w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Kuźnia Raciborska
11.05.2018 11:41 Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych ws. zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów sportowych (aktualizacja)
07.05.2018 12:46 Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Kuźnia Raciborska
07.05.2018 12:34 Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej w sprawie określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Kuźnia Raciborska na rok 2018
26.04.2018 10:49 Informacja o przeprowadzonych konsultacjach w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów sportowych
19.04.2018 11:27 Informacja o przeprowadzonych konsultacjach w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Kuźnia Raciborska
17.04.2018 13:43 Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów sportowych

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna