Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
07.02.2007 11:22 Ogłoszenie o zawarciu umowy Numer OZU/2007/01/29-1327995 w sprawie opracowania projektu budowlanego i wykonawczego oczyszczalni ścieków dla Gminy Kuźnia Raciborska
01.02.2007 16:22 IB 341-07/06 OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY - Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Rudy i Ruda Kozielska w gminie Kuźnia Raciborska
26.10.2006 08:27 IB.341-16/06 OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY - Zmiana sposobu użytkowania byłego sklepu spożywczego na świetlicę wiejską wraz z zapleczem w miejscowości Ruda przy ul. Głównej (dz. nr 406/1)
04.10.2006 14:08 IB 341-13/06 OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY - Budowa ośrodka kulturalno- sportowo- rekreacyjnego z częścią taneczno- gastronomiczną przy ul. Raciborskiej w miejscowości Turze
28.09.2006 10:24 ZGKiM - Wyniki postępowań przetargowych
22.08.2006 14:05 OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY - „Dowóz uczniów w roku szkolnym 2006/2007 do Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Rudach przy ul. Rogera 2 i do Przedszkola w Rudach przy ul. Raciborskiej 1
21.08.2006 09:30 ZGKiM/ZP/01/2006 OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO - Wymiana pokrycia dachowego z obróbkami blacharskimi, przy ul. Fornalskiej 4 a-c Kuźni Raciborskiej
27.03.2006 12:29 Remont cząstkowy dróg gminnych mieszaną mineralno-asfaltową na gorąco, na terenie Gminy Kuźnia Raciborska
06.03.2006 12:09 Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rudy, ul. Rybnicka
03.03.2006 09:04 Wykonanie zabezpieczenia budynku przy ul. Kościelnej 4 w miejscowości Kuźnia Raciborska

poprzednia 1 2