Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
06.06.2014 09:55 XLI/405/2014 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie podziału powiatu raciborskiego na okręgi wyborcze w celu przeprowadzenia wyborów do rady powiatu
06.06.2014 09:54 XLI/404/2014 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanych
06.06.2014 09:51 XLI/403/2014 w sprawie wyrażenia zgody na wynajem nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kuźnia Raciborska na okres 10 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy
06.06.2014 09:46 XLI/402/2014 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/353/2013 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 04.12.2013 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
06.06.2014 09:44 XLI/401/2014 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury pod nazwą Miejska Biblioteka Publiczna w Kuźni Raciborskiej za 2013 rok
06.06.2014 09:41 XLI/400/2014 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury pod nazwą Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej za 2013 rok
06.06.2014 09:39 XLI/399/2014 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuźnia Raciborska
06.06.2014 09:35 XLI/398/2014 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
06.06.2014 09:32 XLI/397/2014 w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w gminie Kuźnia Raciborska przy ul. Klasztornej
06.06.2014 09:29 XLI/396/2014 w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w gminie Kuźnia Raciborska przy ul. Kozielskiej

1 2 następna