Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
04.12.2007 14:08 XVIII/174/2007 w sprawie powiadomienia Skarbnika Miasta o obowiązku złożenia Radzie Miejskiej w Kuźni Raciborskiej oświadczenia lustracyjnego
04.12.2007 14:03 XVIII/173/2007 w sprawie powiadomienia Sekretarza Miasta o obowiązku złożenia Radzie Miejskiej w Kuźni Raciborskiej oświadczenia lustracyjnego
04.12.2007 13:57 XVIII/172/2007 w sprawie uchylenia uchwały nr XXXII/272/2005 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 02.06.2005r. w sprawie zasad wydawania gminnego biuletynu informacyjnego
04.12.2007 13:43 XVIII/171/2007 w sprawie zaopiniowania projektu aglomeracji Turze
04.12.2007 13:37 XVIII/170/2007 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok
04.12.2007 13:33 XVIII/169/2007 w sprawie uchylenia uchwały nr VIII/46/2007 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Śląskiego
04.12.2007 13:23 XVIII/168/2007 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Kuźnia Raciborska wkładów niepieniężnych i pieniężnych do Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji spółka z o. o. w Kuźni R
04.12.2007 13:16 XVIII/167/2007 w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej dotyczącej określenia górnych stawek opłat za usuwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych
04.12.2007 13:07 XVIII/166/2007 w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kuźni Raciborskiej
04.12.2007 12:28 XVIII/165/2007 w sprawie zmiany uchwały Nr III/15/2006 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 07.12.2006r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla ZGKiM w Kużni Raciborskiej

1 2 następna