w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej

Uchwała Nr XLV/433/2014

                                 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

z dnia 13 listopada 2014 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym   (tekst jednolity Dz. U. 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art.13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity  Dz.U. z 2014 r.,poz.518 z późn. zm.)

 

 

                                                     Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej

uchwala:

 

§1

Wyrazić zgodę na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Miasta Kuźnia Raciborska, oznaczonej jako działka nr 370, karta mapy 2, o pow.0,0200 ha, zapisanej

w KW GL1R/00046204/1, położonej w Kuźni Raciborskiej przy ul. Krótkiej.

 

§2

Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska.

 

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

WICEPRZEWODNICZĄCA

RADY MIEJSKIEJ

(-) Sabina Chroboczek-Wierzchowska

 

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:19.02.2015 14:34

Rejestr zmian dokumentu

pokaż