w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie nieruchomości

Uchwała nr XX/188/2007

Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

z dnia 21 grudnia 2007r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie nieruchomości

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm), w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U.z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn.zm.)

Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej

uchwala:

§ 1

Wyrazić zgodę na oddanie w użyczenie dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Budziska, od dnia 1 września 2008r. na czas nieokreślony nieruchomość zabudowaną budynkiem szkoły stanowiącą działkę nr 379/1 o powierzchni 1,1900 ha zapisanej w KW 35704, położoną na k.m. 1 w Budziskach przy ul. Szkolnej 14 wraz z mieniem ruchomym będącym na wyposażeniu szkoły na prowadzenie niepublicznej szkoły podstawowej i przedszkola.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

(-) Manfred Wrona

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie nieruchomości
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:03.01.2008 12:50

Rejestr zmian dokumentu

pokaż