w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej

Uchwała nr ............................

Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

z dnia ............................

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.9 lit.a ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r (t.j. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r, z późn. zm.) oraz art.13 ust 1, art.37ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r, o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. Nr 261, poz.2603 z 2004 r, z późn. zm.)

Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej

uchwala:

§1

Zgodę na wydzierżawienie, na okres dziesięciu lat, w drodze przetargu nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów dz. nr 236/56 k.m2 w części o powierzchni 900m2,położonej w Kuźni Raciborskiej, przy ul.Rudzkiej, zapisanej w KW 31053, stanowiącej własność Gminy Miasta Kuźnia Raciborska, z przeznaczeniem na parking.

§2

Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:10.04.2006 14:24

Rejestr zmian dokumentu

pokaż