w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego

Uchwała Nr ....................

Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

z dnia ......................

w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr. 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 191 ust.1 pkt. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1997 r. Nr. 78, poz. 483)

Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej

uchwala, co następuje:

§ 1

Wystąpić do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o orzeczenie niezgodności art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2003 r. Nr 203, poz. 1966) z art. 92 ust.1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1997 r. Nr. 78, poz. 483);

§ 2

Upoważnić Pana Ernesta Emricha Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska do reprezentowania Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym o orzeczenie niezgodności art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2003 r. Nr 203, poz. 1966) z art. 92 ust.1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1997 r. Nr. 78, poz. 483), z prawem udzielania substytucji.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:10.04.2006 14:49

Rejestr zmian dokumentu

pokaż