Regulamin Organizacyjny

Zarządzenie Nr B.0152-3/08

Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska

z dnia 19.02.2008 r.

 

w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego

w Kuźni Raciborskiej

 

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.
Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z późn. zmianami)

zarządzam:

§ 1

Nadać Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej w treści stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia oraz Schemat Organizacyjny przedstawiony w załączniku Nr 2 będącym integralną częścią Regulaminu.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta.  

 

§ 3

Traci moc Zarządzenie Nr B.0152-1-18/03 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska z dnia 30.06.2003 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej oraz Zarządzenie Nr B.0152-20/04 z dnia 16.11.2004 w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej.  

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

(-) Rita Serafin

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Regulamin Organizacyjny
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:02.07.2003 11:19

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
02.04.2008 15:13 Dodano załącznik "regulamin_organizacyjny"
(Aleksander Serafin)
02.04.2008 15:12 Usunięto załącznik regulamin_organizacyjny
(Aleksander Serafin)
05.03.2008 13:52 Dodano załącznik "regulamin_organizacyjny"
(Aleksander Serafin)
05.03.2008 13:52 Usunięto załącznik regulamin_organizacyjny
(Aleksander Serafin)
26.02.2008 12:29 Dodano załącznik "schemat_organizacyjny"
(Aleksander Serafin)
26.02.2008 12:29 Dodano załącznik "regulamin_organizacyjny"
(Aleksander Serafin)
26.02.2008 12:27 Edycja dokumentu (Aleksander Serafin)
26.02.2008 12:25 Usunięto załącznik Schemat organizacyjny
(Aleksander Serafin)
26.02.2008 12:24 Usunięto załącznik Regulamin Organizacyjny
(Aleksander Serafin)
13.02.2007 10:46 Edycja dokumentu (Aleksander Serafin)
13.02.2007 10:45 Edycja dokumentu (Aleksander Serafin)
19.12.2006 11:00 Zmieniono tytuł załącznika z "załącznik nr 2" na
"Schemat organizacyjny"

(Aleksander Serafin)
21.07.2003 08:26Dodano załącznik "załącznik nr 2"
(Aleksander Serafin)
21.07.2003 08:25Usunięto załącznik "załącznik nr2"
(Aleksander Serafin)
21.07.2003 08:09 Edycja dokumentu (Aleksander Serafin)
21.07.2003 08:09 Edycja dokumentu (Aleksander Serafin)
21.07.2003 08:08Dodano załącznik "załącznik nr2"
(Aleksander Serafin)
21.07.2003 08:07 Edycja dokumentu (Aleksander Serafin)
21.07.2003 08:05Usunięto załącznik "Schemat Organizacyjny"
(Aleksander Serafin)
02.07.2003 11:21Dodano załącznik "Schemat Organizacyjny"
(Aleksander Serafin)
02.07.2003 11:19 Utworzenie dokumentu. (Aleksander Serafin)