Wniosek o wydanie decyzji - Budowa kanalizacji sanitarnej w Kuźni R.

Formularz A – karta informacyjna dla:

- wniosku o wydanie decyzji

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji

1.

Numer wpisu

2008 / A / 3

2.

Zakres przedmiotowy wniosku

Budowa kanalizacji sanitarnej w Kuźni R.

3.

Znak sprawy

GN. 7624/3/08

4.

Data złożenia

26.02.2008 r.

5.

Dane wnioskodawcy ( imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON )

Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kuźni R.

6.

Wyszczególnienie załączników do wniosku

Mapa w skali 1 : 1000

Wypis z rejestru gruntów

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

7.

Nazwa organu – adresata wniosku

Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej

8.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr telefonu kontaktowego

Urząd Miejski w Kuźni R. – Referat Gospod. Nieruch. Rolnictwa i Ochrony Środowiska pok. 16, tel 4191417 w 107

9.

Informacja o sposobie zakończenia postępowania ( numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień )

10.

Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

Bez zastrzeżeń

11.

Numer innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy

12.

Uwagi

Bez uwag

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wniosek o wydanie decyzji - Budowa kanalizacji sanitarnej w Kuźni R.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:28.05.2008 10:57

Rejestr zmian dokumentu

pokaż