w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu tego samego lokalu użytkowego

Uchwała Nr XLV/414/2009

Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

z dnia 22 grudnia 2009r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu

tego samego lokalu użytkowego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej

uchwala:

§ 1

Wyrazić zgodę na zawarcie kolejnej umowy najmu tego samego lokalu użytkowego położonego  przy ul. Moniuszki 6c/3 w Kuźni Raciborskiej z dotychczasowym najemcą Panią Grażyną Rosińską prowadzącą działalność pod nazwą Sklep Przemysłowy Grażyna Rosińska, na czas oznaczony tj. 35 miesięcy.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

(-) Manfred Wrona

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu tego samego lokalu użytkowego
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:04.01.2010 11:15

Rejestr zmian dokumentu

pokaż