wersja do wydruku Monika Jordan 25.05.2018 08:54

Obowiązek informacyjny RODO

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) informuję, że:

  1. Administratorem danych jest Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska, p. Paweł Macha, dane kontaktowe: ul. Słowackiego 4, pokój nr 5, 47-420 Kuźnia Raciborska.
  2. Inspektorem danych osobowych jest dr Bartosz Mendyk, kontakt: iod@drmendyk.pl tel.507-054-139. W sprawie pytań proszę się również zwracać do p. Moniki Jordan, tel. 32 419 14 17 wewn. 128, e-mail: monika.jordan@umkuznia.pl .
  3. Przetwarzanie odbywa się w celach określonych w ustawie o samorządzie gminnym, a podstawą przetwarzania danych osobowych są ustawy szczególne (kodeks postępowania administracyjnego itd.).
  4. Okres przechowywania Państwa danych został określony w przepisach prawa dot. archiwizacji dokumentów.
  5. Dostęp do państwa danych posiadają upoważnieni pracownicy urzędu.
  6. Realizacja praw podmiotowych (dostępu do danych osobowych, ich poprawiania, itd.) wynika z RODO oraz ustaw odrębnych.
  7. Podmiotom danych przysługuje prawo skargi do organu nadzorczego (PUODO).
  8. Przekazanie danych osobowych w zakresie w/w jest obowiązkowe i wynika z przepisów obowiązującego prawa. Konsekwencje niepodania danych wynikają z ustaw odrębnych.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obowiązek informacyjny RODO
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Monika Jordan
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:25.05.2018 08:54

Rejestr zmian dokumentu

pokaż