w sprawie uchylenia uchwały Nr IX/54/2007 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Śląskiego

Uchwała nr XVII/152/2007

Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

z dnia 25 października 2007r.

 

 

w sprawie uchylenia uchwały Nr IX/54/2007 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Śląskiego

 

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity w Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami), art. 47 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2003 roku Nr 203, poz. 1966 z późniejszymi zmianami) oraz art. 167 ust. 2 pkt. 5, art. 175 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 roku, Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej

uchwala, co następuje:

§ 1

Uchyla się uchwałę Nr IX/54/2007 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Śląskiego.

§ 2

Uchwałę powierza się do wykonania Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

(-) Manfred Wrona

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie uchylenia uchwały Nr IX/54/2007 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Śląskiego
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:31.10.2007 10:11

Rejestr zmian dokumentu

pokaż