OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY - Remont i modernizacja pomieszczeń węzłów sanitarnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych, przy ul. Piaskowej w Kuźni Raciborskiej (ETAP 2 - PION

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Gmina Kuźnia Raciborska, z siedzibą 47-420 Kuźnia Raciborska, ul. Słowackiego 4 informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163) postępowania przetargowego, ogłoszonego w dniu 2007-02-14 w Portalu Urzędu Zamówień publicznych pod nr OWP/2007/02/23-745014 oraz na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej zamawiającego, na zadanie pn.

Remont i modernizacja pomieszczeń węzłów sanitarnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych, przy ul. Piaskowej w Kuźni Raciborskiej (ETAP 2 - PION DZIEWCZĄT).

, została wybrana jako najkorzystniejsza, przy spełnieniu wszystkich wymogów postawionych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, oraz wynikających z przepisów ww. ustawy, oferta firmy:

                                                

WATERMANN Henryk Milerski

,z siedzibą 43-200 Pszczyna, ul. Drozdów 11

za cenę:

124.869,48 zł brutto (słownie: sto dwadzieścia cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt dziewięć złotych czterdzieści osiem groszy)

w tym VAT 22%:

22.517,45 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące pięćset siedemnaście złotych czterdzieści pięć groszy)

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY - Remont i modernizacja pomieszczeń węzłów sanitarnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych, przy ul. Piaskowej w Kuźni Raciborskiej (ETAP 2 - PION
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:13.04.2007 13:29

Rejestr zmian dokumentu

pokaż