w sprawie zmiany Uchwały nr XLI/383/2009 Rady Miejskiej z dnia 27 sierpnia 2009r w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego

Uchwała nr XLII/391/2009

Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

z dnia 01.10.2009 r.

w sprawie zmiany Uchwały nr XLI/383/2009 Rady Miejskiej z dnia 27 sierpnia 2009r w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.13 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2004 r  Nr 261, poz.2603 z późn. zm.)

Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej

uchwala:

§1

Zmienić treść Uchwały nr XLI/383/2009r Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 27 sierpnia 2009 r. poprzez zastąpienie w §1, wierszu czwartym liczby „8,60” liczbą „10,60”.    

§2

Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

(-) Manfred Wrona

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie zmiany Uchwały nr XLI/383/2009 Rady Miejskiej z dnia 27 sierpnia 2009r w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:07.10.2009 12:02

Rejestr zmian dokumentu

pokaż