Plan kontroli zarządczej na 2014 rok

 

 

Plan kontroli zarządczej na 2014 rok

 

Lp

Cel kontroli zarządczej

Zakres zadań

Podmiot objęty kontrolą

Termin kontroli

1

Zapewnienie bieżącej i rzetelnej obsługi finansowo-księgowej w placówkach oświatowych założonych i prowadzonych przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Budziska

1. Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji udzielonych przez Gminę Kuźnia Raciborska w okresie 2012-2013.

2. Prowadzenie bieżącej i rzetelnej ewidencji księgowej.

3. Wydatkowanie środków zgodnie z planem finansowym.

1. Społeczna Szkoła Podstawowa w Budziskach

 

2. Społeczne przedszkole w Budziskach

czerwiec-lipiec-sierpień 2014r.

2

Skuteczne zarządzanie zasobami ludzkimi poprzez pozyskiwanie, rozwój i utrzymanie efektywnie działającej kadry, która zapewni pełną i efektywną realizację zadań jednostki

1. Rzetelne i bieżące prowadzenie spraw kadrowych

2. Konsekwentne i zgodne z przepisami prowadzenie naboru nowych pracowników w formie konkursu

3.Terminowe i rzetelne prowadzenie okresowych ocen pracowników

4. Terminowe kierowanie pracowników na badania lekarskie

Referat Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej

pracownik ds. administracyjno-gospodarczych i kadrowych

Listopad 2014r.

3

Racjonalna i oszczędna gospodarka zużycia paliw płynnych w pojazdach pożarniczych

Kontrola Zakupów paliwa i jego zużycia przez pożarnicze pojazdy samochodowe /Kontrola zaleceń pokontrolnych zgodnie z pismem z dnia 15.11.2012r./

1.OSP Siedliska

2. OSP Budziska

3. OSP Kuźnia Raciborska

Maj  2014r.

 

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Plan kontroli zarządczej na 2014 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:16.05.2014 13:10

Rejestr zmian dokumentu

pokaż