w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXVII/228/2005 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 2 lutego 2005r. w sprawie ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszu za wynajem lokali użytkowych, ...

Uchwała nr ………..........

Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

z dnia .................. 2005r.

 

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXVII/228/2005 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

 z dnia 2 lutego 2005r. w sprawie ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszu

za wynajem lokali użytkowych, stanowiących własność Gminy Kuźnia Raciborska.

Na podstawie art. 7 ust. 1, art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz 1591z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej

uchwala:

§ 1

W uchwale Nr XXVII/228/2005 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 2 lutego 2005r. w sprawie ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszu za wynajem lokali użytkowych, stanowiących własność Gminy Kuźnia Raciborska, w § 2 w wierszu ostatnim liczbę „50%” zastępuje się liczbą  „25%”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik do Uchwały nr ........./....../2005

Rady Miejskiej w  Kuźni Raciborskiej

z dnia ............ 2005

Stawki czynszu za najem 1 m² powierzchni użytkowej lokalu użytkowego

 stanowiącego własność Gminy Kuźnia Raciborska.

Lp.

Rodzaj lokalu

Strefa 1

Strefa 2

Stawka (zł/m²)

Stawka             ( zł/m²)

1.

Sklep przemysłowy

6,20

4,60

2.

Sklep spożywczy bez sprzedaży alkoholu

5,70

3,50

3.

Sklep spożywczy ze sprzedażą alkoholu do 4,5%

7,30

4,60

4.

Sklep spożywczy ze sprzedażą alkoholu powyżej 4,5%

8,40

6,20

5.

Lokal gastronomiczny bez sprzedaży alkoholu

6,20

3,80

6.

Lokal gastronomiczny ze sprzedażą alkoholu do 4,5%

8,40

5,10

7.

Lokal gastronomiczny ze sprzedażą alkoholu powyżej 4,5% o powierzchni obsługi klienta do  100 m²

10,60

8,90

8.

Lokal gastronomiczny ze sprzedażą alkoholu powyżej 4,5% o powierzchni obsługi klienta ponad 100 m²

14,40

11,70

9.

Lokal świadczący usługi dla ludności

2,90

2,40

10.

Lokal użytkowy biurowy

2,40

1,30

11.

Lokal z działalnością produkcyjną

6,20

4,60

12.

Lokal siedziby organizacji społecznej utrzymującej się ze składek członkowskich

0,50

0,50

13.

Księgarnia

2,40

1,80

14.

Apteka

6,00

5,00

15.

Magazyn

3,50

1,80

16.

Hurtownia

5,70

5,70

17.

Bank

23,00

23,00

18.

Garaż

2,00

2,00

Strefa 1 – Kuźnia Raciborska, Rudy;

Strefa 2 – Turze, Siedliska, Ruda, Jankowice, Ruda Kozielska.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXVII/228/2005 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 2 lutego 2005r. w sprawie ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszu za wynajem lokali użytkowych, ...
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:30.05.2005 11:14

Rejestr zmian dokumentu

pokaż