w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/352/2009 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

Uchwała Nr XLIII/400/2009

Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

z dnia 29 października 2009r.

 

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/352/2009 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

z dnia 28 kwietnia 2009 r.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2004 r., Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)

Rada Miejska w Kuźni  Raciborskiej

uchwala:

§ 1

Dokonać zmiany w uchwale Nr XXXVII/352/2009 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością gruntową poprzez zastąpienie zwrotu zawartego w nazwie organu uchwalającego „Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska” zwrotem: „Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

(-) Manfred Wrona

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/352/2009 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:05.11.2009 08:31

Rejestr zmian dokumentu

pokaż