w sprawie: zmiany planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006 rok

Uchwała nr XLVI/406/2006

Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

z dnia 20.10.2006 r.

 

w sprawie: zmiany planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006 rok

 

       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 403 i art. 406 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Środowiska (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902)

Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej

uchwala:

§ 1

Przyjąć skorygowany załącznik planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006 rok przyjęty Uchwałą nr XXXVII/325/2005 RM w Kuźni Raciborskiej z 22.12.2005 r. ze zmianą: Uchwała nr XLI/364/2006 RM w Kuźni Raciborskiej z dnia 20.04.2006 r. Zmiana dotyczy środków w wysokości  500,00 zł przeznaczonych na dotację dla Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego, oddział Rudy na dofinansowanie edukacji ekologicznej oraz propagowanie działań proekologicznych ze względu na brak możliwości wykorzystania dotacji w 2006 r.

§ 2

W wyniku dokonanych zmian przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zamykają się kwotami:

przychody                                                                                                                17 000 zł

wydatki                                                                                                                    65 500 zł

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta w Kuźni Raciborskiej.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

(-) MANFRED WRONA

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie: zmiany planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.10.2006 12:14

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Brak wpisów w rejestrze.