w sprawie najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu w jednostkach organizacyjnych gminy

Uchwała nr XXI/209/2008

Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

 z dnia  31 stycznia 2008 r.

 

w sprawie najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu

w jednostkach organizacyjnych gminy

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), w związku z § 2 pkt 2 oraz § 3 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 02 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego    (Dz. U. Nr 146, poz. 1222 z późniejszymi zmianami),

Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej

uchwala:

§ 1

Najniższe wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 900,00 zł, oraz wartość jednego punktu  w wysokości 5,00 zł stanowiącego podstawę do ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego, ustalonego przez pracodawcę dla pracowników administracyjno – obsługowych Szkół, Przedszkoli i Miejskiego Zespołu Oświaty w Kuźni Raciborskiej.

§ 2

Najniższe wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 900,00 zł, oraz wartość jednego punktu  w wysokości 5,00 zł stanowiącego podstawę do ustalania miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego, ustalonego przez pracodawcę dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kuźni Raciborskiej.

§ 3

Najniższe wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 900,00 zł, oraz wartość jednego punktu  w wysokości 5,00 zł stanowiącego podstawę do ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego, ustalonego przez pracodawcę dla pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kuźni Raciborskiej.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska.

§ 5

Tracą moc uchwały: Nr XXIII/201/2004 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 05.10.2004 r. w sprawie najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu w jednostkach organizacyjnych gminy oraz Nr XXIX /247/2005 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 04.04.2005 r. w sprawie najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu w jednostkach organizacyjnych gminy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 lutego 2008 r.

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

(-) Manfred Wrona

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu w jednostkach organizacyjnych gminy
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:06.02.2008 13:17

Rejestr zmian dokumentu

pokaż