zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej w sprawie składu osobowego Komisji Promocji, Rozwoju Gminy, Sportu i Rekreacji

Uchwała Nr V/54/2015

Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

z dnia 26 marca 2015 roku

 

zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej w sprawie składu osobowego Komisji Promocji, Rozwoju Gminy, Sportu i Rekreacji

 

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2013r., poz. 594 z późn.zm.) oraz § 63 pkt 6 Statutu Gminy Kuźnia Raciborska (Dz.Urz.Woj. Śląskiego z 2002r. Nr 75, poz. 2653 z późn.zm.)

 

Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej

uchwala:

 

§ 1

Dokonać zmiany w §1 uchwały Nr I/8/2014 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 1.12.2014r.
w sprawie składu osobowego Komisji Promocji, Rozwoju Gminy, Sportu i Rekreacji poprzez włączenie w skład komisji radnego Manfreda Wrony.

 

§ 2

W wyniku dokonanej zmiany skład Komisji Promocji, Rozwoju Gminy, Sportu i Rekreacji przedstawia się następująco:

 1. Hanusek Gerard,

 2. Kriwienok Maciej,

 3. Lepiarczyk Adrian,

 4. Wilk Roman,

 5. Wrona Manfred.

                                                                      § 3

  Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Miejskiej.

   

  § 4

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

(-) Sabina Chroboczek-Wierzchowska

 

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej w sprawie składu osobowego Komisji Promocji, Rozwoju Gminy, Sportu i Rekreacji
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:02.04.2015 11:53

Rejestr zmian dokumentu

pokaż