w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie w użytkowanie nieruchomości na rzecz Polskiego Związku Działkowców Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Rafamet” w Kuźni Raciborskiej

Uchwała nr ………..

Rady Miejskiej w  Kuźni Raciborskiej

z dnia  .........................

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie w użytkowanie nieruchomości na rzecz Polskiego Związku Działkowców Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Rafamet” w Kuźni Raciborskiej

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001r. Dz. U. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.), art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2004 r. Dz. U. Nr 261 poz. 2603 z późn. zm.) oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. Nr 169 poz. 1419 z późn. zm.)

Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej

uchwala :

§ 1

Wyrazić zgodę na nieodpłatne przekazanie w użytkowanie na rzecz Polskiego Związku Działkowców Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Rafamet” w Kuźni Raciborskiej, w celu prowadzenia działalności statutowej, na czas nieokreślony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Kuźnia Raciborska tj. działka nr 273 o powierzchni 1,0650 ha zapisana w KW 39497, położona w Kuźni Raciborskiej na k.m. 2.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie w użytkowanie nieruchomości na rzecz Polskiego Związku Działkowców Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Rafamet” w Kuźni Raciborskiej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:29.05.2008 10:17

Rejestr zmian dokumentu

pokaż