w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez gminę budynków i lokali mieszkalnych od Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasów Państwowych – Nadleśnictwa Rudy Raciborskie

 Uchwała nr............................

Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

z dnia ............................

w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez gminę budynków i lokali mieszkalnych

od Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasów Państwowych – Nadleśnictwa Rudy Raciborskie

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.9 lit.a ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r (t.j. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r z późn. zm. )

Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej

uchwala:

§ 1

Wyrazić zgodę na przejęcie przez Gminę Kuźnia Raciborska od Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasów Państwowych - Nadleśnictwa Rudy Raciborskie – następujące zakładowe budynki mieszkalne i lokale stanowiące własność Skarbu Państwa w zarządzie Nadleśnictwa Rudy Raciborskie:

1.      Nieruchomość gruntowa zabudowana domem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie bliźniaczej (zasiedlona), położona w Rudach przy ul. Dworcowej 1, o pow. użytkowej 47,07 m2 wraz z szopą - oznaczoną numerem ewidencyjnym 213/5 o pow. 0,0468 ha.

2.      Nieruchomość lokalowa nr 3 (zasiedlona), zlokalizowana w budynku wielorodzinnym przy ul. Kozielskiej nr 4 w Kuźni Raciborskiej, o pow. użytkowej 86,84 m2, zlokalizowana na I piętrze, wraz z przynależnymi pomieszczeniami gospodarczymi oraz współudziałem wynoszącym 290/1000 w częściach wspólnych budynku mieszkalnego, gospodarczego wolnostojącego oraz w działce nr 151/45 o pow. 0,2851 ha.

§ 2

Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska.

   § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez gminę budynków i lokali mieszkalnych od Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasów Państwowych – Nadleśnictwa Rudy Raciborskie
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:25.05.2006 10:47

Rejestr zmian dokumentu

pokaż