w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/137/2015 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 22.12.2015 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kuźni Raciborskiej

Uchwała Nr XXVI/232/2016

Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

z dnia 22 grudnia 2016 r.

 

w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/137/2015 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia               22.12.2015 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kuźni Raciborskiej

  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity w Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) w związku z art. 219 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity w Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.)

 

Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej

uchwala, co następuje:

 § 1

Dokonać zmiany Uchwały Nr XIV/137/2015 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 22.12.2015 r.  w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kuźni Raciborskiej, zmienionej Uchwałą Nr XVI/157/2016 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 1.03.2016 r., zmienionej Uchwałą Nr XVIII/176/2016 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 28.04.2016 r., zmienionej Uchwałą Nr XIX/184/2016 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 24.05.2016 r., zmienionej Uchwałą Nr XXIII/209/2016 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 27.10.2016 r. oraz Uchwałą Nr XXIV/221/2016 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 24.11.2016 r. nadając przepisowi § 1 pkt 1 uchwały nowe, następujące brzmienie:

„1) 17,57 zł za utrzymanie, remonty oraz naprawy i modernizacje 1 m² powierzchni budynków           

      i mieszkań komunalnych – według wyliczenia stanowiącego załącznik Nr 1 do uchwały”,

§ 2

Dokonać zmiany załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XIV/137/2015 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 22.12.2015 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kuźni Raciborskiej, zmienionego Uchwałą Nr XVI/157/2016 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 1.03.2016 r., zmienionego Uchwałą Nr XVIII/176/2016 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 28.04.2016 r., zmienionego Uchwałą Nr XIX/184/2016 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 24.05.2016 r., zmienionego Uchwałą Nr XXIII/209/2016 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 27.10.2016 r. oraz Uchwałą Nr XXIV/221/2016 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 24.11.2016 r. nadając mu nowe brzmienie, określone w załączniku nr 1      do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

(-) Sabina Chroboczek-Wierzchowska

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/137/2015 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 22.12.2015 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kuźni Raciborskiej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:10.01.2017 09:53

Rejestr zmian dokumentu

pokaż