w sprawie ustalenia czynności w sprawach z zakresu prawa pracy dokonywanych przez Przewodniczącego Rady Miejskiej wobec Burmistrza Miasta

Uchwała nr II/5/2006

Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

z dnia 04.12.2006r.

w sprawie ustalenia czynności w sprawach z zakresu prawa pracy dokonywanych przez Przewodniczącego Rady Miejskiej wobec Burmistrza Miasta

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591 z póżn.zm.) i art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (t.j.Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz. 1593 z późn.zm.)

Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej

uchwala:

§ 1

Ustalić, że czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Miasta dokonuje Przewodniczący Rady Miejskiej, za wyjątkiem ustalania wynagrodzenia za pracę.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

§ 3

Uchwała obowiązuje do czasu wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej nowej kadencji.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

(-) Andrzej Kubiczak

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie ustalenia czynności w sprawach z zakresu prawa pracy dokonywanych przez Przewodniczącego Rady Miejskiej wobec Burmistrza Miasta
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:06.12.2006 12:20

Rejestr zmian dokumentu

pokaż