w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rolnictwa i Gospodarowania Zasobami Komunalnymi Gminy

Uchwała X/103/2015

Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

z dnia 16 września 2015 roku

 

w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rolnictwa i Gospodarowania Zasobami Komunalnymi Gminy

 

Na podstawie art. 21 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn.Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz § 63 pkt 4 Statutu Gminy Kuźnia Raciborska (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2002 r. Nr 75 poz. 2653 z późn.zm.)

 

Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej

uchwala:

 

§ 1

  1. Dokonać zmiany składu osobowego Komisji Rolnictwa i Gospodarowania Zasobami Komunalnymi Gminy Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej poprzez włączenie w jej skład radnego Gerarda Deptę.
  2. W wyniku dokonanej zmiany, skład osobowy Komisji Rolnictwa i Gospodarowania Zasobami Komunalnymi Gminy przedstawia się następująco:
  1. Bartoń Aleksandra,
  2. Depta Gerard,
  3. Hanusek Gerard,
  4. Tokarska Grażyna.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Miejskiej.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

(-) Sabina Chroboczek-Wierzchowska

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rolnictwa i Gospodarowania Zasobami Komunalnymi Gminy
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:15.10.2015 12:09

Rejestr zmian dokumentu

pokaż