w sprawie składu osobowego Komisji Rewizyjnej

Uchwała nr II/6/2006

Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

z dnia 04.12.2006r.

w sprawie składu osobowego Komisji Rewizyjnej

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 63 pkt 1, § 71 ust. 2 Statutu Gminy Kuźnia Raciborska (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2002 r. Nr 75 poz. 2653)

Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej

uchwala:

§ 1

Skład osobowy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej:

  1. Chroboczek-Wierzchowska Sabina
  2. Drazik Ernest
  3. Koral Tadeusz
  4. Tokarska Grażyna

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

(-) Andrzej Kubiczak

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie składu osobowego Komisji Rewizyjnej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:06.12.2006 12:22

Rejestr zmian dokumentu

pokaż