w sprawie odwołania Zastępcy Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska

Zarządzenie Nr B.120.1.83.2014

Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska

z dnia 18 grudnia 2014 roku

 

w sprawie odwołania Zastępcy Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska

 

 

            Na podstawie art. 26a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j Dz.U z 2013 roku poz. 594 z późn. zm) , art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U z 2014 roku poz.1202), art. 70 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2014 roku, poz.1502
z późn. zm.)

 

zarządzam:

 

  1. Odwołać Pana Bogusława Wojtanowicza (Wojtanowicz) z dniem 31 grudnia 2014 roku ze stanowiska Zastępcy Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska.
  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

BURMISTRZ

(-) Paweł Macha

 

 

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie odwołania Zastępcy Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:13.01.2015 08:09

Rejestr zmian dokumentu

pokaż